Materiały budowlane posiadają swoje określone właściwości. Można je podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich to fizyczne, druga automatyczna, trzecia syntetyczne.Cechy fizyczne, to na przykład spoistość, co jest wyrażone stosunkiem masy do pojemności. Nasiąkliwość to zdolność do asymilowania wody, mrozoodporność, jak sama nazwa wskazuje to odporność przed wpływem niskich temperatur, a także naprzemiennego zamarzania i odmarzania. Inne, z niektórych względów ważne parametry to przewodność termiczna czy ognioodporność. Materiały budowlane przed wprowadzeniem na rynek są badane pod kątem toksyczności. Jest to niewątpliwie bardzo istotna kwestia, ponieważ niedopuszczalne jest by materiały budowlane wydzielały szkodliwe dla zdrowia substancja, jak gazy czy opary. Ważną cechą, bardzo istotną w budownictwie, jest palność. Materiały budowlane określane są różnymi symbolami dla określenia palności. Podstawą oznaczenia jest Wielka litera, czyli klasa bazowa – od A do F, gdzie A oznacza materiały niepalne, natomiast od B do F materiały budowlane palne. Symbol A podzielony jest dodatkowo na podklasy A1, A2 itp. Im dalsza litera na oznaczeniu, tym materiał łatwiej podda się płomieniom. W klasyfikacji stosuje się również dodatkowe litery jak s czy d. Dodatkowy symbol „s” oznacza ilość dymu i prędkość powstawania. Litera s z dodaną liczbą 1 oznacza małą ilość dymu, analogicznie a3 emituje dużo dymu. Oznaczenia te oczywiście nie obejmują materiałów z klasy A1, ponieważ te są niezapalne, a także klas E i F, ponieważ te emitują ciągle bardzo duże ilości dymu.

Podobne artykuły

  • Drewniana altanaDrewniana altana Letnia pogoda zachęca do jak najczęstszego przebywania na podwórku. Dla posiadaczy domów jednorodzinnych z ogródkiem ciekawym i bardzo przydatnym elementem ogrodowego wyposażenia są […]
  • Geodezja zajmuje się pomiaramiGeodezja zajmuje się pomiarami Nie ma możliwości, by jakakolwiek budowa czy prace ziemne odbywały się bez geodety. Geodezja przez wiele osób jest nauką bagatelizowaną i uważa się ją za coś bezsensownego. A proszę […]
  • Ekrany akustyczne chronią nas przed hałasemEkrany akustyczne chronią nas przed hałasem Gdy jedziemy głównymi szlakami drogowymi, czasami możemy zauważyć pewne bariery, które zasłaniają nam całkowicie widok. Tuż za takimi barierami stoją najczęściej domy mieszkalne. Są one […]
  • Domki drewnianeDomki drewniane Drewniane domy w Zakopanem i na Podhalu to popularna forma budownictwa jednorodzinnego, lecz oprócz górali taką technologię budowania propagują Skandynawowie, podkreślając szacunek dla […]
  • Budowa basenów z niecką z bloczków murowanychBudowa basenów z niecką z bloczków murowanych Budowa basenów może odbywać się na kilka sposobów. Jednym z nich jest wykonanie budowy na miejscu z bloczków betonowych. Jeśli budujemy basen w dosyć stabilnym gruncie, wtedy można […]
  • Rynek nieruchomościRynek nieruchomości Zmieniające się warunki na rynku nieruchomości przyczyniły się do tego, że wykształciła się administracja nieruchomościami jako istotna działalność, która systematycznie nabiera znaczenia. […]