Grunty, na których stoją domy, sklepy, centra handlowe nie są dzielone w zależności od potrzeb czy upodobań inwestorów. Podziałem działek zajmuje się geodezja, a dokładnie jej dział zwany miernictwem.Geodezja pozwala na dokonywanie pomiarów małych terenów, o promieniu nie większym niż 15,6 km, czyli o obszarze około 750 km ². Takie pomiary są szczególnie ważne przy dokonywaniu inwestycji indywidualnych. Już na etapie planowania inwestycji należy skorzystać z opracowań, powstanie których umożliwia właśnie geodezja. Miernictwo pozwala na wykonanie map i opracowań miejscowego planu zagospodarowania. Dokumenty są podstawowymi dokumentami pozwalającymi ocenić czy dana inwestycja może być zrealizowana da wybranym terenie. Również architekci korzystają z osiągnięć, jakie daje geodezja. Tworzą oni projekty budowlane na mapach sytuacyjnych, wykonanych przez geodetę. Po wykonaniu dokumentacji przez architekta, geodeta wytycza projekt w terenie. Cały proces realizacji inwestycji jest na bieżąco monitorowany przez geodetę. Po zakończeniu budowy geodeta dokonuje pomiaru powykonawczego, sprawdzającego zgodność wykonanych prac z projektem. Pozwala to na wykonanie całości inwestycji zgodnie z zasadami geodezji. Geodeta, nadzorujący inwestycję, musi kierować się postanowieniami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Wszelkie kwestie związane z zagadnieniami geodezji i przestrzeganiem prawa w tej kwestii nadzoruje Służba Geodezyjna i Kartograficzna. W skład tego organu wchodzi Główny Geodeta Kraju oraz wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Podobne artykuły

  • Projekt a materiałyProjekt a materiały Zakupienie projektu budynku niestety ściśle warunkuje to, jakie materiały zostaną wykorzystane do budowania i myliłby się ten, kto sądzi, że można sobie dowolnie zastąpić jeden rodzaj […]
  • Gdzie szukać firm budowlanych?Gdzie szukać firm budowlanych? Gdy mamy zamiar budować dom, trzeba zatrudnić odpwiednich fachowców. Jeśli nie mamy w tej branży żadnych znajomości, wówczas trzeba liczyć na szczęście. Nie wiadomo, na jaką firmę się […]
  • Jakie branże korzystają z chłodnictwa?Jakie branże korzystają z chłodnictwa? Zastanówmy się przez chwilę nad tym, jakie branże gospodarki, przemysłu mają coś wspólnego z takim procesem, jak chłodnictwo. Jest to pewna branża, która zapewnia odpowiednie urządzenia do […]
  • Basen ogrodowy w polskich warunkachBasen ogrodowy w polskich warunkach Nasz kraj jest położony w strefie klimatu umiarkowanego. Oznacza to, że nie mamy zbyt dobrych warunków do tego, by budować baseny w przydomowych ogrodach. Coraz więcej osób zamienia […]
  • Budowa basenów w piwnicyBudowa basenów w piwnicy Marzenie posiadanie własnego basenu może się spełnić, nawet jeśli nie posiadamy odpowiedniej wielkości działki. Budowa basenów może się również odbyć w piwnicy, co pozwala korzystać z […]
  • Domy modułowe – wady i zaletyDomy modułowe – wady i zalety Domy modułowe cieszą się sporą popularnością. Jest to bowiem rozwiązanie, które posiada wiele zalet. Te zaś przesądzają o tym, że decyzja o postawieniu takiego rodzaju obiektu mieszkalnego […]